టైప్‌స్క్రిప్ట్, HTML, CSS మరియు టైప్‌స్క్రిప్ట్ ఉపయోగించి పోకెడెక్స్ యాప్‌ను ఎలా నిర్మించాలి

బ్లాగ్

టైప్‌స్క్రిప్ట్, HTML, CSS మరియు టైప్‌స్క్రిప్ట్ ఉపయోగించి పోకెడెక్స్ యాప్‌ను ఎలా నిర్మించాలి

టైప్‌స్క్రిప్ట్ అనేది సూపర్‌సెట్, ఇది సాదా జావాస్క్రిప్ట్‌కు కంపైల్ చేయాలి. ఇది టైప్ ఉల్లేఖనాలు, ఇంటర్‌ఫేస్‌లు, తరగతులు మరియు స్టాటిక్ టైప్ చెకింగ్‌ని ఉపయోగించి కంపైల్ సమయంలో లోపాలను విసిరేయడం వలన ఇది మీ కోడ్‌పై మరింత నియంత్రణను అందిస్తుంది.ముఖ్యంగా పెద్ద కోడ్‌బేస్‌తో కోడ్ నాణ్యత మరియు అర్థాన్ని పెంచడానికి టైప్‌స్క్రిప్ట్ సహాయపడుతుంది.

ఈ గైడ్‌లో, ఈ గొప్ప భాషతో ప్రారంభించడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రాథమికాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా నేను టైప్‌స్క్రిప్ట్ ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను. HTML, CSS మరియు టైప్‌స్క్రిప్ట్ ఉపయోగించి మొదటి నుండి యాప్‌ను రూపొందించడం ద్వారా మేము పూర్తి చేస్తాము.#html #css #టైప్‌స్క్రిప్ట్

www.freecodecamp.org

టైప్‌స్క్రిప్ట్, HTML, CSS మరియు టైప్‌స్క్రిప్ట్ ఉపయోగించి పోకెడెక్స్ యాప్‌ను ఎలా నిర్మించాలి

టైప్‌స్క్రిప్ట్, HTML, CSS మరియు టైప్‌స్క్రిప్ట్ ఉపయోగించి పోకెడెక్స్ యాప్‌ను ఎలా నిర్మించాలి. టైప్‌స్క్రిప్ట్ అనేది సూపర్‌సెట్, ఇది సాదా జావాస్క్రిప్ట్‌కు కంపైల్ చేయాలి. ఇది టైప్ ఉల్లేఖనాలు, ఇంటర్‌ఫేస్‌లు, తరగతులు మరియు స్టాటిక్ టైప్ చెకింగ్‌ని ఉపయోగించి కంపైల్ సమయంలో లోపాలను విసిరేయడం వలన ఇది మీ కోడ్‌పై మరింత నియంత్రణను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద కోడ్‌బేస్‌తో కోడ్ నాణ్యత మరియు అర్థాన్ని పెంచడానికి టైప్‌స్క్రిప్ట్ సహాయపడుతుంది. ఈ గైడ్‌లో, ఈ గొప్ప భాషతో ప్రారంభించడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రాథమికాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా నేను టైప్‌స్క్రిప్ట్ ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను. అప్పుడు మేము మొదటి నుండి ఒక యాప్‌ను రూపొందించడం ద్వారా పూర్తి చేస్తాము usin